HELLO APPLIKÁCIÓK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Hatályos 2023.06. 20-tól


A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a hello Bringás és a hello2U applikációk felhasználási feltételeit, valamint a Simple applikációban a Simple Csoportos Készülékbiztosítás szerződés megkötésére és a kárbejelentésre vonatkozó feltételeket.


Általános adatok:

A hello Bringás és a hello2U applikációk üzemeltetője: Magyar Posta Biztosító Zrt.

Székhely: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 501

Adószáma: 12833632-4-44

Cégjegyzékszám: 01-10-044751

E-mail: hello@hello.hu

Telefon: +36 1 40 43556

Web: https://hello.hu/


HELLO BRINGÁS MOBIL APPLIKÁCIÓ


Szolgáltató: az applikációt/alkalmazást üzemeltető Magyar Posta Biztosító Zrt.

Alkalmazás: a hello Bringás applikáció kerékpárosok és rolleresek részére kifejlesztett mobilalkalmazás. Az applikáció használata során a beépített, vagy a kijelölt menüpontokat használva a Felhasználók kilométereket gyűjthetnek, amelyekért kedvezményre jogosító kuponokat szerezhetnek. Lehetőség van továbbá szervizhívásra. A Most parkoltam funkcióval a Felhasználó akár a kerékpárról, akár a rollerről, mint járművekről azonnali fotót tud készíteni, melynek segítségével megtalálhatja, hogy legutóbb hol parkolta le a járművét.

Felhasználó: a hello Bringás mobil applikációban regisztrált természetes vagy jogi személy, aki a Felhasználási Feltételeket a regisztráció során elfogadta.

Biztosítás: a mobil applikáción, vagy a https://hello.hu/weboldalon keresztül a Felhasználók baleset-, felelősség- és vagyonbiztosítást köthetnek különböző szolgáltatási csomagokkal. A biztosítási szolgáltatásokat a Magyar Posta Biztosító Zrt. nyújtja.

Kárrendezés: a hello Bringás applikációban, vagy a https://hello.hu/weboldalon megkötött kerékpár- biztosítások kárbejelentése a hello Bringás mobil applikáció Kárbejelentés menüpontjából vagy a weboldalra bejelentkezve a Profilom/ Kárbejelentés menüpontból indítható el az adat mezők kitöltésével, fotók és dokumentumok feltöltésével

Most parkoltam: a hello Bringás mobil applikáció Most parkoltam funkcióval a Felhasználó a járműje kültéri lezárását követően azonnali fotót tud készíteni és feltölteni.

Kedvezménykuponok: az applikációban gyűjtött kilométerekért a Felhasználó kedvezményre jogosító kuponokat szerezhet. A kuponok beváltásáért annak felajánlója teljes körű felelősséggel tartozik. Ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szerviz: az applikációban a „Szerviz” funkción keresztül lehetőség van kerékpárszervizbe történő időpontfoglalásra. A szervizszolgáltatás díjazásáért, valamint a nyugtaadási kötelezettségért kizárólag a Szerviz felel, ezért a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli. Ez a szolgáltatás a jelen applikáción keresztül nem fizethető ki.

Felhasználási Feltételek:jelen dokumentum, amelynek módosítására a Szolgáltató fenntartja a jogot.


Mobilfizetés: a jelen applikációban csak a biztosítási szolgáltatásért lehet fizetni az OTP Simple rendszeren keresztül. A biztosítási díjjal kapcsolatos adatkezelések a hello Bringás biztosítási termék esetében a biztosítási díjat mindig a biztosítási időszak előtt kell befizetned, mivel a biztosítás fedezete a biztosítási díjak pontos befizetésétől függ. Ha a hello Bringás applikáción vagy a hello.hu weboldalon keresztül kötsz biztosítást, akkor az első díjfizetést közvetlenül a szerződéskötési folyamat részeként kezdeményezed. Az automatikusan megújuló biztosítási szerződések további díjainak megfizetésére különböző lehetőségek állnak rendelkezésre.

A következőkben a díjfizetéssel kapcsolatos adatkezelést ismertetjük.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Ismétlődő kártyás fizetés: az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.hello.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az általad tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

FIGYELEM : a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, a Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. A fizetési adatok elmentése: További biztosítási szerződések megkötése, illetve – folyamatos biztosítási jogviszony esetén – a biztosítási díj szerződésszerű megfizetésének lehetővé tétele érdekében lehetőséged van arra, hogy elmentsd bankkártyád adatait. A hello Bringás kerékpár biztosítással kapcsolatban ugyanakkor – a jogviszony fennállása alatt – a kártyaadatok mentése automatikus. Ennek keretében az alábbiak szerint kezeljük személyes adataidat: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szolgáltató neve, referencia transzakció azonosító bankkártya számának utolsó 4 számjegye, bankkártya lejárati ideje.

FIGYELEM: Ezen adatkezelés vonatkozásában az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához való jogodat is gyakorolhatod.Márkajelek, emblémák használata:
A hello márka, valamint a hello Bringás termék, ábrás megjelölés mindennemű név, és logóhasználati joga, kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.


Regisztráció folyamata: A hello Bringás mobil applikáció letöltését követően az alkalmazás használatához regisztráció szükséges. A Felhasználó név, e-mail cím és jelszó megadásával regisztrálhat, az Adatkezelési Tájékoztató és a Felhasználási Feltételek megismerésével és elfogadásával.

A Szolgáltató jogai a regisztrált felhasználók tekintetében: A Szolgáltató jogosult letiltani azon Felhasználók regisztrációját, akiknek a regisztrációja hiányos, vagy akiknél a megadott adatok alapján visszaélés gyanúja merülhet fel. Jogosult továbbá letiltani azokat a Felhasználókat, akik megszegik, a Felhasználási Feltételeket. A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget, továbbá semmilyen felelősséggel nem tartozik a regisztráció folyamán megadott hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő kárért, azonban a Szolgáltató jogosult az ebből eredő kár megtérítését követelni a Felhasználótól.

A Felhasználó jogai a regisztráció tekintetében: A Felhasználó regisztrációja előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését a Szolgáltatónál a fent megadott elérhetőségeken. A Felhasználónak jogában áll a regisztráció során megadott adatait adatváltozás esetén módosítani, ez alól kivétel az e-mail cím. E-mail cím változása esetén a Felhasználó új regisztrációja szükséges.

A hello Bringás applikációban elérhető szolgáltatások köre, és a Szolgáltató azzal kapcsolatos jogai: 

 • Profilom
 • Biztosításkötés
 • Kilométergyűjtés
 • Elérhető kedvezmények
 • Szervizkereső
 • Most parkoltam
 • Kárbejelentés
 • Járműszemle

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az alkalmazás szolgáltatási körét módosítsa (bővítse vagy szűkítse), vagy akár megszüntesse. A Szolgáltatások változásáról a Szolgáltató a Felhasználókat e-mail útján értesíti.

A hello Bringás applikáció összekötése az Apple HealthKit és a Google Fit rendszerrel

A Kedvezménykuponok megszerzéséhez kilométerek gyűjtése szükséges. Az Apple HealthKit vagy a Google Fit alkalmazásban rögzített kerékpározási tevékenységgel megtett kilométerek áttöltése hello Bringás applikációba szinkronizáció utáni jóváírással történik meg. A hello Bringás applikáció letöltését majd regisztrációt vagy bejelentkezést követően engedélyezni kell a hello Bringás applikáció hozzáférését az Apple HealthKit ( iOS opercáiós rendszer esetén) vagy Google Fit ( android operációs rendszer esetén) alkalmazásban rögzített tevékenységekhez. A megtett kilométerek áttöltése a Kilométergyűjtés menüpontban lévő Szinkronizálás gomb lenyomásával történik meg. Az Apple HealthKit vagy Google Fit és a hozzájuk kapcsolódó mérő applikációk telepítéséért a Felhasználó felel.

16 év alatti Felhasználó

Az Alkalmazást a 16. életévét még be nem töltött Felhasználó kizárólag szülői, gondviselői hozzájárulással használhatja. Az ennek hiányában felmerülő kockázatokért, jogkövetkezményekért a Szolgáltató nem felel.

Felhasználói tájékoztatás

A Szolgáltató jogosult az applikáció használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő - információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen üzeneteket küldjön a részére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a felhasználás során elveszett adatokért illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést.

Szoftverfrissítés

A szoftverfrissítések célja, hogy az Alkalmazást javítsák, a szolgáltatások körét módosítsák. Az Alkalmazás használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása az Alkalmazás elérhetőségét érintheti. A hello Bringás applikáció regisztrációja során Felhasználó a fenti feltételeket tudomásul veszi, és elfogadja! A hello Bringás applikáció elérhető iOS és android rendszerre egyaránt. Android rendszer esetén a hello Bringás applikáció 8.0 operációs rendszertől érhető el.


Hello2U mobil applikáció

Szolgáltató: az applikációt/alkalmazást üzemeltető Magyar Posta Biztosító Zrt.

Alkalmazás: a hello2U applikáció azok részére kifejlesztett mobil alkalmazás, akik utasbiztosításukat gyorsan és kényelmesen, akár az utolsó pillanatban kívánják megkötni. Az applikáció használata során a Felhasználó biztosítást tud kötni, illetve a már meglévő biztosításával kapcsolatban minden felmerülő teendőt el tud intézni. Ha külföldön gyors segítségre lenne szükség (pl. lerobban az autó vagy orvoshoz kell fordulni) az SOS menüpontban lehet azonnali hívást indítani a segítségnyújtó partnerünkhöz. A megfelelő menüpontban egypár kattintással meghosszabbítható a biztosítás. A kárbejelentés benyújtása a karinfo@hello.hu e-mail címre jelenthető be a menüpontban leírt adatok alapján. Ha pedig kármentesen telt az út, utazásod díjának egy részét kármentességi bónuszként visszaigényelheted, amit akár utazási kupon formájában, vagy akár alapítványi felajánlásként is kérhetsz.

Felhasználó: a hello2Uregisztrált természetes személy, aki a Felhasználási Feltételeket a regisztráció során elfogadta.

Biztosítás: a mobil applikáción, vagy a www.hello.hu weboldalon keresztül utazók részére kifejlesztett utasbiztosítás köthető különböző szolgáltatáscsomagokkal. A biztosítási szolgáltatásokat a Magyar Posta Biztosító Zrt. nyújtja.

Kárbejelentés: az „SOS Segítségkérés” gomb megnyomásával azonnali hívás kezdeményezhető Europ Assitance ( Europ Assistance Magyarország Kft. 1134 Budapest , Váci út 36-38.) nevű partnerükhöz, akik a nap 24 órájában magyar nyelven nyújtanak segítséget vagy adnak tanácsot az utazás során felmerült problémákkal kapcsolatban. Utólagos kárbejelentés a karinfo@hello.hu e-mail küldhető be.

Hosszabbítás: A már meglévő utasbiztosítás külföldről egyszer meghosszabbítható.

Kármentességi bónusz: kármentes utazás esetén az adott biztosítási díj egy része visszaigényelhető kupon, vagy alapítványi felajánlás formájában. A bónuszt a kármentes utazásból hazatérve 90 napig, a hazatérés utáni 9. naptól a https://hello.hu  honlapon történő bejelentkezés után vagy az applikáción keresztül lehet megigényelni, a Profilom vagy applikáció esetén az Irányítópult/Utazó biztosításaim/ Kármentességi bónusz igénylése menüpontra kattintva. Ugyanitt választható ki, hogy az összeg az applikációban szereplő mely alapítvány számára kerüljön felajánlásra vagy inkább egy későbbi utazás során kerüljön érvényesítésre kupon formájában. Az igényelt kupont 9 hónapig tudod felhasználni.

Felhasználási Feltételek: jelen dokumentum, amelynek módosítására a Szolgáltató fenntartja a jogot.

Mobilfizetés: az applikációban csak a biztosítási szolgáltatásért lehet fizetni az OTP Simple rendszeren keresztül.


Márkajelek, emblémák használata 
A hello márka, valamint a hello Utazó termék, ábrás megjelölés mindennemű név, és logóhasználati joga kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.

Regisztráció folyamata 
A letöltést követően az alkalmazás használatához regisztráció szükséges. A regisztrációhoz a név, e-mail cím és jelszó megadásával regisztrálhat, ezt követően pedig az Adatkezelési tájékoztató és a Felhasználási Feltételek elfogadása szükséges.

A Szolgáltató jogai a regisztrált felhasználók tekintetében
A Szolgáltató jogosult letiltani azon Felhasználók regisztrációját, akiknek a regisztrációja hiányos, vagy akiknél a megadott adatok alapján visszaélés gyanúja merülhet fel. Jogosult továbbá letiltani azokat a Felhasználókat, akik megszegik a Felhasználási Feltételeket. A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget, továbbá a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a regisztráció folyamán megadott hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő kárért, azonban a Szolgáltató jogosult az ebből eredő kár megtérítését követelni a Felhasználótól.

A Felhasználó jogai a regisztráció tekintetében 
A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését a Szolgáltatónál a fent megadott elérhetőségeken; A Felhasználónak jogában áll a regisztráció során megadott adatait adatváltozás esetén módosítani,az alól kivétel az email cím. E-mail cím változása esetén a Felhasználó új regisztrációja szükséges.

A hello2U applikációban elérhető szolgáltatások köre, és a Szolgáltató azzal kapcsolatos jogai

 • Utazó és Bringás biztosításkötés;
 • Utazó biztosítás meghosszabbítása;
 • Kármentességi bónusz igénylése;
 • Segítség kérés külföldről;
 • Orvosi adatok megadása;
 • Cheklist;

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az alkalmazás szolgáltatási körét módosítsa (bővítse vagy szűkítse), vagy akár megszüntesse. A Szolgáltatások változásáról a Szolgáltató a Felhasználókat e-mail útján értesíti.

16 év alatti felhasználó
Az Alkalmazást a 16. életévét még be nem töltött felhasználó kizárólag szülői, gondviselői hozzájárulással használhatja. Az ennek hiányában felmerülő kockázatokért, jogkövetkezményekért a Szolgáltató nem felel.

Felhasználói tájékoztatás A Szolgáltató jogosult az applikáció használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő - információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen üzeneteket küldjön a részére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a felhasználás során elveszett adatokért illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést.

Szoftverfrissítés
A szoftverfrissítések célja, hogy az Alkalmazást javítsák, a szolgáltatások körét módosítsák. Az Alkalmazás használatával Felhasználó hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása annak elérhetőségét érintheti. A hello Utazó applikáció (hello2U) regisztrációja során Felhasználó a fenti feltételeket tudomásul veszi, és elfogadja! A hello Utazó (hello2U) applikáció elérhető iOS és android rendszerre egyaránt. Android rendszer esetén az applikáció 8. 0 operációs rendszertől érhető el.


SIMPLE CSOPORTOS KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS KÁRBEJELENTÉSRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A Készülékbiztosítási szerződés megkötése a Simple applikációban

A Készülékbiztosításhoz való csatlakozást a Simple mobil alkalmazásba regisztrált Felhasználó kezdeményezheti. A Felhasználó a Simple applikációban a Biztosítás menüpontba belépve a Készülékbiztosítás menüpontban tud biztosítást kötni. A megkötött készülékre kárbejelentést kizárólag a www.hello.hu weboldalon történő regisztráció, majd bejelentkezést követően lehetséges tenni.

Biztosítási esemény bejelentése (kárbejelentés)

A Biztosítottnak a az Ügyfél- tájékoztató és általános szerződési feltételek Simple Csoportos Készülékbiztosítás szerinti biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó tudomására jutásától számított 5 napon belül be kell jelentenie a Magyar Posta Biztosító Zrt.-nek (a továbbiakban: Biztosító).

Betöréses lopás, rablás, zsebtolvajlás, kifosztás biztosítási események bekövetkezése esetén a rendőrséget értesíteni kell, és a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül feljelentést kell tenni (külföldi tartózkodás esetén a tartózkodási hely szerint illetékes rendőrségen), a feljelentésről jegyzőkönyvet a kárbejelentéshez mellékelni kell. A rendőrségi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lopással érintett készülék IMEI-számát. Az ügyben az eljárás során keletkezett értesítések, okiratok egy példányát e-mailben el kell juttatni a Biztosítóhoz a hello@hello.hu e-mail címre. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a Biztosító a szerződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.