FOGYASZTÓVÉDELEM


Ügyfeleink elégedettsége kiemelten fontos társaságunk számára. A magas minőségű szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében minőségirányítási rendszerünk az ISO 9001:2015 szabvány tanúsítványával rendelkezik.

Online vitarendezés:

Szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdéseddel, észrevételeddel fordulj ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén: 


E-mail: hello@hello.hu

Telefon: +36 1 40 43556

Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 952


Személyes ügyfélszolgálat: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.


Nyitva tartás:  Hétfő: 7.00 - 19.00 | Kedd- Péntek: 8.00 - 16.00


A szerződéseddel kapcsolatban felmerült panaszodat a panasz@hello.hu e-mail címen jelezheted.

Panaszkezelési szabályzatunkat az alábbi linken éred el: https://postabiztosito.hu/panaszkezeles 

A panaszodra a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott 30 napon belül válaszolunk.

További jogorvoslati lehetőségeid:

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhatsz.


A PBT elérhetőségei:

Székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.

Meghallgatások helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház)

Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 172

Telefon: +36 80 203 776

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon.

A PBT eljárásának kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványokat elektronikus úton a https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyok elektronikus cím alatt érheted el, továbbá az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségén keresztül (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu). Az említett formanyomtatványokat társaságunk kérés esetén ingyen továbbítja számodra. A kérést a szerződésszám vagy kárszám feltüntetésével a panasz@hello.hu elektronikus címre, illetve a 1535 Budapest, Pf. 952 postai címre küldheted, illetve a +36 1 40 43556 telefonszámon jelezheted.

Az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványokat elektronikus úton a http://www.mnb.hu/felugyelet elektronikus cím alatt érheted el, továbbá az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségén keresztül (1122 Budapest, Krisztina krt. 6. ugyfelszolgalat@mnb.hu). Az említett formanyomtatványokat társaságunk kérés esetén ingyen továbbítja számodra. A kérést a szerződésszám vagy kárszám feltüntetésével a panasz@hello.hu elektronikus címre, illetve a 1535 Budapest, Pf. 952 postai címre küldheted, illetve a +36 1 40 43556 telefonszámon jelezheted.

Amennyiben megítélésed szerint a panaszod a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos, úgy fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetsz a Magyar Nemzeti Banknál (MNB).


Az MNB elérhetőségei:


Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja, 1534 Budapest BKKP Pf. 777. Személyesen az MNB

Ügyfélszolgálatán: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.


Az MNB ügyfélszolgálata az alábbiak szerint érhető el:

Telefonon: +36 80 203 776

E-mailben: ugyfelszolgalat@mnb.hu Elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon.


A szerződésed kapcsán felmerült panaszodat a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet értelmében a http://ec.europa.eu/odr  weboldalon keresztül is továbbíthatod az illetékes alternatív vitarendezési fórum felé, vagy e-mailben fordulhatsz az európai online vitarendezési fórum magyarországi nemzeti kapcsolattartó pontjához az onlinevita@bkik.hu e-mail címen.