Fogyasztóvédelem

Ügyfeleink elégedettsége kiemelten fontos társaságunk számára. A magas minőségű szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében minőségirányítási rendszerünk az ISO 9001:2015 szabvány tanúsítványával rendelkezik.

Online vitarendezés:
Szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdéseddel, észrevételeddel fordulj ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén:
email: hello@hello.hu
telefon: 06 1 40 43556
levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 501
személyes ügyfélszolgálat: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.

Rendkívüli nyitva tartás:
Hétfő: 7.00 - 19.00
Kedd- Péntek: 8.00 - 15.00

A szerződésed kapcsán felmerült panaszodat a panasz@hello.hu e-mail címen jelezheted. Panaszkezelési szabályzatunkat az alábbi linken éred el:
http://www.postabiztosito.hu/Ugyfelszolgalat/LetolthetoNyomtatvanyok.aspx
A panaszodra a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott 30 napon belül válaszolunk.

További jogorvoslati lehetőségeid:

 • A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerinti bírósághoz fordulhatsz.

  A PBT elérhetőségei:

  Székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
  Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.
  Meghallgatások helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház)
  Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 172
  Telefon: 06-80-203-776
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  Elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu oldalon.

  A PBT eljárásának kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványokat elektronikus úton a https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyok elektronikus cím alatt érheted el, továbbá az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségén keresztül (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu). Az említett formanyomtatványokat társaságunk kérés esetén ingyen továbbítja számodra. A kérést a szerződésszám vagy kárszám feltüntetésével a panasz@hello.hu elektronikus címre, illetve a 1538 Budapest, Pf. 501 postai címre küldheted, illetve a 06 1 40 43556 telefonszámon jelezheted.

  Az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványokat elektronikus úton a http://www.mnb.hu/felugyelet elektronikus cím alatt érheted el, továbbá az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségén keresztül (1122 Budapest, Krisztina krt. 6. ugyfelszolgalat@mnb.hu). Az említett formanyomtatványokat társaságunk kérés esetén ingyen továbbítja számodra. A kérést a szerződésszám vagy kárszám feltüntetésével a panasz@hello.hu elektronikus címre, illetve a 1538 Budapest, Pf. 501 postai címre küldheted, illetve a 06 1 40 43556 telefonszámon jelezheted.

  Amennyiben megítélésed szerint a panaszod a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos, úgy fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetsz a Magyar Nemzeti Banknál (MNB).

  Az MNB elérhetőségei:

  • Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja, 1534 Budapest BKKP Pf. 777.
  • Személyesen az MNB Ügyfélszolgálatán: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

  Az MNB ügyfélszolgálata az alábbiak szerint érhető el:

  • Telefonon: 06-80-203-776
  • E-mailben: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • Elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu oldalon.

  A szerződésed kapcsán felmerült panaszodat a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet értelmében a http://ec.europa.eu/odr weboldalon keresztül is továbbíthatod az illetékes alternatív vitarendezési fórum felé, vagy e-mailben fordulhatsz az európai online vitarendezési fórum magyarországi nemzeti kapcsolattartó pontjához az onlinevita@bkik.hu e-mail címen.