Fogyasztóvédelem

Ügyfeleink elégedettsége kiemelten fontos társaságunk számára. A magas minőségű szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében minőségirányítási rendszerünk az ISO 9001 szabvány tanúsítványával rendelkezik.

Online vitarendezés:
Szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdéseddel, észrevételeddel fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a hello@hello.hu címen , a 06 1 40 43556; 06 1 40HELLO; telefonszámon (hétfőnként 8.00-20.00 óráig, míg egyéb munkanapokon 8.00-18.00 óráig hívható), a 1538 Budapest, Pf. 501 levelezési címen, vagy a 1022 Budapest, Bég utca 3-5 szám alatt található személyes ügyfélszolgálatunkon (hétfőnként 8.00-19.00 óráig, míg egyéb munkanapokon 8.00-16.00 óráig ).
A szerződésed kapcsán felmerült panaszodat a panasz@hello.hu e-mail címen jelezheted. Panaszkezelési szabályzatunkat itt érheted el: http://www.postabiztosito.hu/Ugyfelszolgalat/LetolthetoNyomtatvanyok.aspx A panaszodra a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott 30 napon belül válaszolunk.

További jogorvoslati lehetőségeid:

  • A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel  és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhatsz. A PBT elérhetőségei: e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefon: 06 80 203 776; levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172. Az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványokat elektronikus úton a http://www.mnb.hu/felugyelet elektronikus cím alatt érheted el, továbbá az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségén keresztül (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., ugyfelszolgalat@mnb.hu). Az említett formanyomtatványokat társaságunk kérés esetén ingyen továbbítja számodra. A kérést a szerződésszám vagy kárszám feltüntetésével a panasz@hello.hu elektronikus címre, illetve a 1538 Budapest, Pf. 501 postai címre küldheted, illetve a 06 1 40 43556; 06 1 40HELLO  telefonszámon jelezheted.
  • Amennyiben megítélésed szerint a panaszod a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos, úgy fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetsz a Magyar Nemzeti Banknál (MNB). Az MNB elérhetőségei: e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefon: 06 80 203 776; levelezési cím: 1850 Budapest BKKP Pf. 777.
  • A szerződésed kapcsán felmerült panaszodat a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet értelmében a http://ec.europa.eu/odr  weboldalon keresztül is továbbíthatod az illetékes alternatív vitarendezési fórum  felé, vagy e-mailben fordulhatsz az európai online vitarendezési fórum magyarországi nemzeti kapcsolattartó pontjához az onlinevita@bkik.hu e-mail címen.