Marketing Nyilatkozat!

Hozzájárulok, hogy az általam használni kívánt „hello” mobil applikációkba történt regisztrációm során megadott személyes adataimat, úgy, mint név, e-mail cím, a Magyar Posta Biztosító Zrt. – mint a "hello" márkanév alatt elérhető szolgáltatást nyújtó biztosító –marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és alkalomszerűen elektronikus levelezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján üzleti ajánlatokkal, reklámküldeményekkel megkeressen, valamint ugyanezen célból ezen adatokat a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Cg.: Cg.: 01-10-04750; Székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; Adószám: 12833625-4-44) részére átadja, és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. a fenti célból és feltételekkel kezelje, és felhasználja azokat.

Vállalom továbbá, hogy az adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül a hello@hello.hu email címen bejelentem.

Tájékoztatunk, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható az azonosító adatok (név, e-mail cím) megadásával a hirlevelleiratkozas@hello.hu email címre küldött kérelemmel vagy a DM kommunikáció alján található leiratkozó linken keresztül. Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy bármikor tájékoztatást kérhetek a kezelt adataim köréről, kérhetem adataim helyesbítését, törlését, zárolását, tiltakozhatok adataim kezelése ellen.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban történt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és a Magyar Posta Biztosító Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást a hello.hu weboldal alján található Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz.

Tájékoztatunk, hogy esetlegesen felmerülő panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatsz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Internet: http://naih.hu
Ügyfélszolgálat:
K 9-12 és 13-16, CS 9-12 és 13-16


Az adatkezelés jogalapja az érintett személy Info.tv. 5.§.(1) bek. szerinti önkéntes hozzájárulása, a fenti tájékoztatást tudomásul véve a hozzájárulást megadom.